Erling Bergan slutter som redaktør

1. september slutter Erling Bergan som redaktør i BF. – I en generasjon har Bergan vært en svært markant og tydelig stemme i bibliotekfeltet, sier forbundsleder Jannicke Røgler.

Bergan har vært redaktør i Bibliotekarforbundet siden oppstarten i 1993.

– I en generasjon har Erling Bergan vært en svært markant og tydelig stemme i bibliotekfeltet. Det enorme arbeidet som ligger bak oppstarten og utviklingen av BF til det organisasjonen er i dag er nesten ikke til å fatte, sier forbundsleder Jannicke Røgler.

Blant mange viktige biblioteksaker Erling har vært engasjert i, vil forbundslederen særlig trekke fram  ytringsfrihet og engasjementet for det medisinske biblioteket i Gaza.

– Mitt sterkeste møte med Erlings kunnskaper og engasjement for ytringsfrihet var på et årsmøte i Drammen for en del år siden. Det var et møte til å bli klokere av. Kampen for frie ytringer på våre arbeidsplasser og i sivilsamfunnet er ikke vunnet en gang for alle. Den kampen må vi fortsette å ta hver dag, selv om Erling nå gir seg som profilert redaktør av Bibliotekaren.

Hele arkivet er tilgjengelig
– Engasjement, solidaritet og fagkunnskap er det som kjennetegner Erling for meg. Som fersk forbundsleder var det en stor trygghet å vite at jeg hadde noen rundt meg som jeg kunne spørre om råd, og som alltid hadde et velfundert svar å komme med, sier Røgler.

Alle numre av Bibliotekaren er digitalisert og ligger tilgjengelig på våre nettsider. Forbundsleder Jannicke Røgler unner alle et dypdykk for å se hvilken utvikling Bibliotekarforbundet og bibliotekfeltet har gjennomgått på disse 26 årene.

Første utgave av Bibliotekaren fra forbundets første leveår i 1993.

– Bibliotekarforbundet har kjempet utallige kamper for våre medlemmer og Erling har hele tiden vært der og dokumentert, mest seire, men også noen nederlag. Ser man på det første nummeret som utkom i 1993 og det nyeste nummer av Bibliotekaren ser man også den enorme utviklingen i den tekniske produksjonen av tidsskriftet, sier Røgler.

Fortsetter som spesialrådgiver
Erling Bergan har i alle år hatt sin base i Førde. Fra Førde har han vært tett på både det norske og det utenlandske bibliotekmiljøet, og ikke minst bidratt til å jobbe for bibliotekarenes lønns- og arbeidsvilkår. Det har opp gjennom årene vært stor reisevirksomhet rundt omkring i vårt langstrakte land.

Les også: – Takk for meg

– Slik har han både opprettholdt og bygget ut et betydelig kontaktnett, enten det har dreid seg om gamle travere i miljøet eller helt ferske bibliotekarstudenter, som han har ønsket velkommen inn i yrket. Det er neppe tilfeldig at Erling innehar rekorden for verving av studentmedlemmer på bibliotekarutdanningen i Oslo, sier Røgler.

Erling Bergan vil fortsatt bidra til Bibliotekarforbundet. Framover vil han i en periode jobbe som spesialrådgiver og blant annet organisere det omfattende billedarkivet som utgjør en så viktig del av BFs historie. Det er betryggende å vite at den kunnskapsbasen Erling faktisk er ikke vil bli utilgjengelig for oss ansatte og andre BF-medlemmer.

I siste utgave av Bibliotekaren med Erling Bergan som redaktør forteller en lang rekke tillitsvalgte om sine erfaringer.

– På vegne av Bibliotekarforbundet vil jeg takke for den enorme innsatsen Erling har gjort. Forhåpentligvis får han framover mer fritid han kan tilbringe på hytta, til å reise eller andre hyggelige opplevelser.