Er du tillitsvalgt og på jakt etter svar om mediearbeid eller kommunesammenslåing?

Høsten byr på gjerne utfordringer for tillitsvalgte. Over hele landet legger kommunene nå frem budsjetter som påvirker bibliotekdriften. Og flere kommuner er eller har vært gjennom sammenslåingsprosesser som påvirker BF-medlemmer og tillitsvalgtes arbeidssituasjon.

Derfor har BFs sekretariat nå lagt ut to nye spalter som kan hjelpe deg som tillitsvalgt:

Hvordan påvirker kommune- og regionsreformen meg som tillitsvalgt?
Kommune- og regionreformene vil ha mange konsekvenser. En av dem er at også BFs lokale strukturer vil endres mange steder. Vi får stadig spørsmål fra tillitsvalgte om hva sammenslåing vil innebære for dem, og hvordan de skal forholde seg bl.a. når det gjelder valg av nye tillitsvalgte. Denne nye ofte stilte spørsmål-spalten påpeker at BFs vedtekter og hovedavtalen i KS skal legges til grunn og går gjennom noen viktige momenter fra disse to dokumentene.

Hvordan følger jeg opp budsjettprosesser og planverk som tillitsvalgt?
Sammen med kommunenes strategiplaner for bibliotekene er budsjettforslaget de viktigste dokumentene folkebibliotekansatte har å forholde seg til. Som tillitsvalgt har du rett til å komme til orde. Sett av tid til å se over planen/budsjettforslaget så snart det offentliggjøres og lag en enkel plan. Her er en oversikt med tips og vink til hvordan man kan påvirke – både politisk og i media!

Har du spørsmål eller forslag til andre forhold som bør omtales? Ta kontakt med oss!