Enighet i Virke-oppgjøret

Det er enighet i Virke-forhandlingene, som ble ledet av Ann Torunn Tallaksen fra Virke og leder Eirik Rikardsen i Unio Virke.

Etter tre dager med forhandlinger har Unio-forbundene nådd frem med viktige krav for medlemmene i Virke-virksomheter. Det gjenstår forhandlinger for medlemmer i KS-like virksomheter.

– Oppgjøret i Virke sikrer at lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene våre er på samme nivå som i offentlig sektor. Det er viktig for medlemmene, og det bidrar til at Virkes medlemsbedrifter kan tiltrekke seg livsviktig kompetanse, sier Eirik Rikardsen i Norsk Sykepleierforbund, som har ledet forhandlingene for Unio-forbundene frem til enighet i morgentimene.

Hovedoppgjøret med Virke er ellers i tråd med det som ble resultatet for Unio-forbundenes medlemmer i Spekter og i staten.

Noen forhandlinger gjenstår

Det gjenstår forhandlinger med Virke for virksomheter som er KS-like, når lønnsoppgjøret med KS er i havn.

Nytt lønnssystem etter modell fra staten

I år har Unio og Akademikerne fremforhandlet et felles lønnssystem i staten. Partene i Virke-oppgjøret er enige om å innføre et tilsvarende lønnssystem i avtalene som også tidligere har hatt et statslignende lønnssystem. Store medlemsgrupper er sikret en automatisk lønnsutvikling i 10 eller 16 år.

– At vi har fått til å modernisere lønnssystemet for de statslikende virksomhetene også i Virke vil komme medlemmene til gode, avslutter Rikardsen.

Dette er hovedpunktene i oppgjøret

For medlemmer i Spekter-like virksomheter:

Generelle tillegg

  • For stillinger som krever treårig høyskoleutdanning er tillegget fra 14 000 til 21 000 kroner (inkludert ubekvemstillegg er snittøkning 25 000 kroner)
  • For stillinger som krever treårig høyskoleutdanning og ytterligere spesialutdanning er tillegget fra 17 000 til 32 000 kroner (inkludert ubekvemstillegg er snittøkning 34 000 kroner)

Ubekvemstillegg

  • Nattillegg gis nå ut hele vaktens lengde, frem til senest klokken 08.00
  • Helgetillegg er nå på minimum 23 prosent

Ny tabell etter ansiennitet og virkningstidspunkt for de ulike gruppene er i protokollen i lenken under.

Her finner du alle detaljene i oppgjøret med Virke.