Enighet i forhandlingene om Bedriftsavtalen

Unio ble tirsdag enig med Samfunnsbedriftene om Bedriftsavtalen – hovedtariffavtalen for selvstendige bedrifter i kommunal sektor.

– Jeg er tilfreds med at vi fikk på plass en ramme på oppgjøret som forventes å gi en klar reallønnsvekst. For våre medlemsgrupper skal det nå gjennomføres lokale lønnsforhandlinger ute i virksomhetene, med siste frist for gjennomføring 15. november 2024, sier Svein Kvammen, som ledet forhandlingene for Unio.

Det settes ned flere partssammensatte utvalg (PSU) som skal jobbe frem mot hovedoppgjøret i 2026.

– Jeg fremhever her særlig PSU nr. 2, som skal vurdere behov for endringer i Bedriftsavtalen knyttet til krav til omstilling og kompetansebehov de ulike bransjene i avtalen står overfor. Det skal tas utgangspunkt i avfallsbransjen og revisjonsbransjen, for å høste erfaringer med bransjer som på ulikt vis berøres av grønn omstilling og digitalisering. Dette er bransjer som treffer flere av våre medlemsgrupper, sier Kvammen.

Bedriftsavtalen gjelder fra 1. mai 2024 til 30. april 2026.

Les protokollen med vedlegg her

Saken er gjengitt i sin helhet fra unio.no. Fremhevet foto: Samfunnsbedriftene.