En barnebibliotekar deler sine opplevelser fra Bologna Book Fair: En reise gjennom barnebokverdenen

Hilde Sjølset jobber som barnebibliotekar i Nordre Follo og fikk nylig mulighet til å delta på den prestisjefylte Bologna Book Fair. Her kan du lese om noen av hennes refleksjoner, opplevelser og tanker fra reisen til den store bokmessen. Med stipend fra Bibliotekarforbundet satte Hilde seg på toget gjennom Europa og besøkte en av verdens største bokmesser.

– På mitt lokale bibliotek i Nordre Follo har vi i år et prosjekt med mål om å vise folk fra alle verdenshjørner at biblioteket er for dem. Vi skal snart åpne et Verdenshjørne selv; et hjørne med plass til barnebøker på mange språk. I den forbindelse ønsket jeg å bruke bokmessa i Bologna til å se hva som ble utgitt av barnebøker i forskjellige deler av verden.

Hilde Sjølset forteller om en unik opplevelse da hun ankom Bologna, med et messeområde som spant seg på mer enn 375 000 kvadratmeter, fordelt på atten bygninger. Seks av disse var dedikert til barnebokmesse. – Messen har fokus på illustratører og salg av rettigheter, også en tilegnet plass til de som vil lage avtaler rundt film- og tv-rettigheter, forteller Sjølset. Dette er problemstillinger som flere bibliotekarer får mange spørsmål om og forholder seg aktivt til i sin arbeidshverdag, som kunnskapsarbeidere.

Sjølset dro til Bologna med tog, og sier at turen gjennom Europa med tog ga henne tid til å forberede seg mentalt og til å reflektere over betydningen av messen. Hjemme igjen, full av inntrykk fra reisen, er hun i gang med å bearbeide inntrykkene og har sendt sin rapport til Bibliotekarforbundet.

I rapporten skriver Hilde følgende, og ikke minst passende ord på verdens bokdag, 23. april:

I løpet av en dag med mange inntrykk møter man mennesker som fester seg godt i hukommelsen. Forlagsmannen i drosjen som snakket mange europeiske språk helt flytende. Professor Marcella Terrusi som snakket bedre om viktigheten av barnebøker enn de fleste andre jeg har hørt på i mitt lange liv som barnebibliotekar. Tidligere forlagsmann Kristenn Einarsson fra Lillehammer som nå ledet «World Expression Forum» og var en varm forkjemper for lesing. Mannen som snakket om digitale rettigheter og hvordan den nye digitale renessansen var en fordel for dem som kunne utnytte det store markedet av dem som ikke allerede leser. I verden.

Barnebokmessen i Bologna var stor, og det var umulig å rekke over alt på en dag. Jeg rakk ikke fram til den norske standen før alle hadde travet derfra til en eller annen champagnegallopp i et annet hjørne av hallen. For når dagen gikk mot slutten sto feiringen for tur. Og om jeg ikke visste det før så vet jeg i alle fall nå at barnebøker tas på alvor av veldig mange mennesker i hele verden. Noen kommer til Bologna hvert år for å bevise det.

myldreområdepå bokmesse, folk som går i alle retninger med bærenett og sekker på rygg og skuldre, noen fotograferer plakater på vegger.
Fra bokmessen i Bologna. Foto: Hilde Sjølset.

Trenger du oppdatering? Søk BF-stipend – hele året!

Hvis du tenker at det er på tide med litt faglig oppdatering, men trenger penger for å gjøre noe med det, kan BFs stipendordning være til hjelp. Det kan handle om alt fra å gjennomføre et utviklingsprosjekt lokalt via deltakelse på arrangementer og studieturer til kurs og videreutdanning. Kanskje er det noe du finner på sjøl og som du har lyst til å gjennomføre for å se om det fungerer eller kanskje dreier det seg om å delta på noe som andre arrangerer. Du kan rett og slett søke om BF-stipend til alt som du mener kan gjøre deg til en dyktigere bibliotekar.

BFs stipendordning skal bidra til faglig utvikling for BFs medlemmer og kan gjelde etter- og videreutdanning, kurs, aktiv deltakelse på arrangement, studieturer, studieopphold, hospitering, prosjekt m.m. Dette gjelder også for utgifter i forbindelse med digitale kurs og arrangement.

Bibliotekarforbundet er stolt av å kunne bidra til våre medlemmers faglige utvikling og erfaringer. Hilde Sjølsets reise gjennom barnebokverdenen på Bologna Book Fair er et flott eksempel på hvordan våre medlemmer bidrar til å utvikle både seg selv og vårt fagfellesskap. Vi oppfordrer alle til å dele sine erfaringer fra slike arrangementer, og ser frem til å fortsette å støtte våre medlemmer i sitt faglige engasjement.