Embret Rognerød blir ny kommunikasjonsrådgiver i BF

Da BFs mangeårige redaktør Erling Bergan i våres meldte om at han ville gå av med pensjon etter sommeren, besluttet forbundsstyret å lyse ut stilling som kommunikasjonsrådgiver. Det meldte seg mange gode søkere. Forbundsstyret vedtok å tilby stillingen til Embret Rognerød, og han har takket ja. Embret begynner i jobben i løpet av august.

Mange BF-ere vil kjenne Embret Rognerød fra perioden 2013-2016, da han var tilsatt i BFs sekretariat først som prosjektmedarbeider og så som rådgiver. De siste tre årene har han vært informasjonsrådgiver i Foreningen Norden, blant annet med redaktøransvar for foreningens tidsskrift.

Vi ønsker Embret Rognerød hjertelig velkommen tilbake i BF!