Ebok-lokomotiv uten vogner?

BFs arbeidsgruppe for ebøker mener hele folkebiblioteksektoren må stå fast på at vi ikke godtar at forlagene bestemmer organiseringen av norsk folkebiblioteksektor.

– Dersom storbybibliotekene skal være et lokomotiv som drar med seg de mindre bibliotekene i e-boksaken må en i alle avtaler stå fast på prinsippet om at det er bibliotekene selv som bestemmer hvem de skal samarbeide med. Hvis folkebibliotek ser seg tjent med å samarbeide om utlånsløsninger og innkjøp av e-bøker må det være en sak for bibliotekene og ikke forlagene å bestemme, sier Persen, som mener prinsippet om samarbeid bør med i “NBFs prinsipper for innkjøp og utlån av e-bøker i folkebibliotek”.

Ørjan Persen minner om at det i § 1 i Lov om folkebibliotek står: “Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem”.

– Samarbeid er en bærebjelke i norsk biblioteksektor og samarbeidet er lovfestet. Da mener vi at vi ikke kan gå med på avtaler der hver kommune må kjøpe lisenser til e-bøker og at disse kun skal være tilgjengelig for innbyggere med bosted i kommunen, understreker lederen av Bibliotekarforbundets arbeidsgruppe for ebøker.

For mer informasjon, kontakt medlemmene i arbeidsgruppa:

Ørjan Persen ( leder av arbeidsgruppa)
epost:  opersen@gmail.com
tlf:  93 61 86 36

Thomas Brevik
epost:  thomas.brevik@lindas.kommune.no
tlf:  40 21 66 80

Ritha Helland
epost:  ritha.helland@gmail.com
tlf:  41 58 11 74
Om Bibliotekarforbundets arbeidsgruppe for ebøker:

Arbeidsgruppa ble oppnevnt i desember 2012 for å utvikle kunnskap og politikk på spørsmål rundt ebøker i bibliotek.