Dypdykk i beretninga

BF-landsmøtet i november skal blant annet behandle forbundsstyrets beretning. Der fortelles historia om våre tre siste år, om hva BF har ment og gjort. Kan det være delte meninger om noe sånt?

«Gjort er gjort, og spist er spist», sier Bamsefar i Hakkebakkeskogen, og legger til: «og heretter skal alle være venner». Spørsmålet er om denne moralen gjelder fullt ut når BFs øverste organ trer sammen neste måned.

Forbundsstyrets beretning om de siste tre årene skal drøftes på landsmøtet 23. – 24. november. De 65 delegatene fra fylkeslagene skal kunne si sin hjertens mening om hva som er ment og gjort i BF.

Men selv om beretninger ikke er folkelesning, kan det ligge nyttige lærdommer i å se kritisk på fortida. Vi har tatt et dypdykk ned i beretninga og tar opp noen biter. Muligens er det ikke noe å kommentere her. Eller kanskje det er det?

Daværende kulturminister Torhild Widvey og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre la fram nasjonal bibliotekstrategi 12. august 2015. (Foto: Kulturdepartementet)

Nasjonal bibliotekstrategi

Beretningen sier: «BF var positive da strategien kom, og mente at strategien var et skritt i riktig retning for å utvikle gode bibliotektjenester samtidig som den forplikter kulturminister og nasjonalbibliotekar i deres arbeid.»

Et poeng her kan være at strategien hadde undertittelen «Statens oppgaver og ansvar for utvikling av folkebibliotekene» og derfor må regnes som vesentlig mer begrenset enn hovedtittelen «Nasjonal bibliotekstrategi» skulle tilsi. Var BF for positive til daværende kulturminister Torhild Widvey og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre?

Tillitsvalgtkonferansen

Beretningen sier: «BF har fått gode tilbakemeldinger på konferansene, som må betegnes som vellykkede. Konferansen har møtt et behov blant de tillitsvalgte, og BF bør arrangere konferansen i de årene vi ikke har landsmøte.»

Et poeng her er at BF bruker mye ressurser på tillitsvalgtkonferansene og at tilbakemeldingene kommer fra de som har vært deltakere. Er øvrige medlemmer tjent med denne satsinga?

Ledere

Beretninga sier: «Forbundsstyret har ønsket å løfte ledelse som tema i BF for å kunne gi god støtte til de medlemmene som er ledere, samt bidra til økt bevissthet omkring ledelse og lederrollen.»

Eksemplene beretninga gir på dette er de to ledersamlingene som ble arrangert i desember 2015 og september 2017. Er det samsvar mellom målsetting og tiltak her, og hvordan skal kommende periode vurderes når forslag til nytt målprogram sier at det i perioden skal være et særlig fokus på tre områder, blant dem ledere?

Ytringsfrihet

Beretninga sier: «Uttalelsen skapte debatt, og førte til at redaktør Odd Letnes skrev på lederplass i Bok & Bibliotek at «det virker som om Bibliotekarforbundet har stilt seg på ytringsfundamentalismens ytterfløy.»»

Etter massakren i redaksjonen til Charlie Hebdo i 2015 skrev forbundsleder og BFs redaktør en uttalelse for å forsvare ytringsfriheten, som ble avsluttet slik: «Nå dreier det seg ikke om å enes om hva slags satire man liker eller misliker. Nå dreier det seg om retten til å kunne ytre seg krenkende, og om å tåle krenkelser. Vi skal ikke alle ytre oss som Charlie Hebdo. Men i disse dager er vi alle Charlie Hebdo.» Har Letnes rett i at BF har stilt seg på «ytringsfundamentalismens ytterfløy»?

Biblo er et flott tiltak på Tøyen. BF var likevel kritisk til at det ikke ble rekruttert en eneste bibliotekar til det som skal være en bibliotekfilial. (Foto: Erling Bergan)

Kokk eller bibliotekar?

Beretninga sier: «Bibliotekarforbundet skrev kritiske innlegg om saken på biblioteknorge-lista, der vi uttrykte bekymring over en endring i rekrutteringspolitikken ved storbybibliotekene.»

Da Deichman rekrutterte til det nye barnebiblioteket Biblo på Tøyen, var det mange som reagerte på at kokk og DIY var blant kompetansene som var ønsket, mens bibliotekarutdanning ikke var nevnt. Det ble høy temperatur i den debatten. Var BF for smal og forutsigbar i forsvaret av bibliotekarprofesjonen eller var vi ikke skarpe nok i kritikken av hypen rundt Biblo som «game changer»?

Tariffoppgjørene

Beretninga sier om hovedoppgjøret i staten i 2016: «Innenfor en ramme på 2,4 % ble partene enige om en fordeling av lønnstilleggene der 50 % ble gitt som sentrale tillegg, 50 % ble satt av til lokale forhandlinger.»

Samme år ble kommuneoppgjøret avsluttet med kun sentrale tillegg for stillinger i kapittel 4, mens stillingene i kap 3 og 5 får alt avgjort i lokale forhandlinger. Det er altså svært ulike profiler ute og går for våre medlemmer. Har BF grunn til å være mest fornøyd med statens 50/50-løsning? Eller er «alt lokalt»-løsninga for kommunesektorens spesialbibliotekarer og biblioteksjefer å foretrekke? Eller er «alt sentralt» det beste, slik bibliotekarene i KS fikk i 2016?

Et godt knippe med BF-medlemmer samlet før den store demonstrasjonen til forsvar for arbeidsmiljøloven i januar 2015. (Foto: Margunn Haugland)

Ny arbeidsmiljølov

Beretninga sier: «Oppslutningen om den to timers politiske streiken og alle arrangementene rundt i landet var stor. Bibliotekarforbundet oppfordret våre medlemmer til å streike,..»

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljølova skapte frykt for flere midlertidige stillinger, mer pålagt overtid og hyppigere søndagsarbeid. I januar 2015 deltok BF på den storstilte politiske streiken mot dette. Over 60 bibliotek var stengt i de to timene streiken varte. Nå er det over to år siden endringene trådte i kraft. Har arbeidslivet i disse årene utviklet seg på en slik måte at vi bør være stolte av engasjementet vi viste?

Stortinget vedtok endringer i arbeidsmiljøloven, gjeldende fra 1. juli 2015. Blant annet er det nå tillatt med midlertidig ansettelse på inntil 12 måneder.

Andre ting i beretninga?

Bamsefar i Hakkebakkeskogen ville ikke bare legge alle uoverensstemmelser bak seg og oppfordre alle til å være venner. Han utsatte også mindretallet for et press det var vanskelig å stå imot. «Så labben i været for alle som stemmer for loven», sier Bjørnen og ser strengt på Mikkel. «Nå… Mikkel…», sier Bamse autoritativt og faderlig. Mikkel gir etter for presset og sier «ja, ja, jeg får vel strekke labben i været jeg også da».

Det nærmer seg altså landsmøte blant bibliotekarene…