Dramatisk kutt vedtatt i Odda

- Jeg er vanvittig skuffa, jeg mangler ord, sier Tone Beathe Solberg. Hun er BF-tillitsvalgt ved legendariske Odda bibliotek. Onsdag 20. desember vedtok kommunestyret i Odda å fjerne ett årsverk av en stab på 3,5 årsverk ved biblioteket.

– Jeg er vanvittig skuffa, jeg mangler ord, sier BF-tillitsvalgt Tone Beathe Solberg om at kommunestyret 20. desember vedtok å kutte biblioteket med ett årsverk. (Foto: Privat)

Et felles forslag til budsjett for 2018 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble vedtatt med 18 mot 9 stemmer. Kultursektoren ble hardt rammet. Kuttene i Odda kulturskole ble riktignok halvert sammenlignet med hva som først ble foreslått. Men de fire partiene hadde ikke funnet inndekning for de foreslåtte kuttene i Odda bibliotek eller Odda kino. Kommunestyret vedtok også å legge ned kultursjefstillingen i 2018.

– Vi sitter igjen med bare 2,5 årsverk ved Odda bibliotek. Hvordan skal vi greie å takle det? Vi må områ oss litt på nyåret, sier BF-tillitsvalgt Tone Beathe Solberg, bare timer etter at vedtaket er fatta i kommunestyret.

Lokalpolitikere levnet lite håp

Ni dager for budsjettmøtet sendte BF spørsmål til alle de politiske partiene i Odda kommunestyre. Vi spurte hvordan de vurderte kuttforslaget og konsekvensene av det, og om de ville fremme forslag om at kuttet ikke ble vedtatt. Kun to av de sju partiene i kommunestyret ga respons.

Kåre Johs. Aase svarte for Senterpartiet at de «på lik linje med andre politikarar i Odda har blitt informert om kutta og konsekvensane, og vi ser dette er alvorlege kutt. Men den økonomiske situasjonen for kommunen er slik at alle felt må tåle kutt i år, skal vi fjerne kutta ein stad må vi kutta meir ein annan stad. Når dette er sagt arbeider vi med  å sjå på større grep som kan redusere kutta i bl.a kultursektoren. Men i dag kan vi ikkje sei at dette er noko forslag som kan bli vedtatt den 20.»

Marit Backer-Owe svarte for Kristelig Folkeparti at «KrF har ei stemme i kommunestyret. Vi håper at kutt på biblioteket blir mindre enn rådmannens forslag, men vi kan ikkje love at vi får fleirtal for det. Det er store kutt på alle sektorer. Vi ønskjer generelt at kutt innan kultur blir mindre enn det som er foreslått.»

Men begge disse partiene var altså med på det vedtatte flertallsforslaget, der hele rådmannens kutt i personalet på biblioteket var med.  De øvrige partiene (Arbeiderpartiet, Høyre, Rødt, Venstre og Moderatene) valgte altså ikke å besvare vår henvendelse.

Utrygg hverdag

Totalt har Odda bibliotek to etasjer som er åpne for publikum og de holder åpent 39 timer pr. uke. Da rådmannens forslag på kutt med ett årsverk forelå tidligere i måneden, så Solberg dystert på konsekvensene av kuttforslaget:

– Dette vil få konsekvenser for både åpningstid og tjenestetilbudet ut til publikum, og det vil særlig ramme barn og unge hardt. I tillegg vil det kunne medføre en mer utrygg hverdag for de ansatte, sa den BF-tillitsvalgte, som også påpekte at det er uforsvarlig å være alene på jobb i Odda bibliotek.

For ti år siden hadde Odda bibliotek 5,5 årsverk. Biblioteket har en stolt tradisjon som kultur- og informasjonsformidler i industribygda Odda, noe blant annet Frode Grytten og Knut Olav Åmås har vitnet om. Knut Olav Åmås har sagt at «Oddas biblioteksjefer Dordei Raaen og Margarethe Langfeldt har beredt grunnen for mer sosial mobilitet i Odda enn fagforeningene på hjørnesteinsbedriftene. Reis en bauta for bibliotekarene og fjern dem som smelteverksdirektørene har fått. Barnebiblioteket var mitt hjem nummer to.»

Men dette veide ikke tungt nok. Det legendariske biblioteket er vedtatt vingeklippet, Oddas befolkning får et svekket tilbud og personalet går en utrygg tid i møte.

Kommunestyret i Odda har vedtatt at biblioteket skal reduseres fra 3,5 til 2,5 årsverk. – Vi springer fort nok i dag, sier BFs tillitsvalgte.

Odda som biblioteklokomotiv

Om to år skal Odda slå seg sammen med Ullensvang og Jondal som en del av den pågående kommunereformen, noe Solberg har påpekt gjør kuttet lite klokt:

– Å redusere årsverk ved Odda bibliotek vil redusere bibliotekets evne til å være et biblioteklokomotiv for hele regionen og hele Hardanger. Det har vi vært i mange år, med ansvar for å søke midler til felles turnéer og prosjekter, og med stort ansvar i utviklingsoppgaver.

Og med utgangspunkt i at Odda bibliotek skal være hovedbibliotek i den nye Ullensvang kommune, sier hun:

– Det er vanskelig å se for seg hvordan denne lokomotivrollen skal ivaretas dersom ett helt årsverk kuttes. Vi springer fort nok i dag!

Dette er poeng som sikkert vil presenteres igjen i kommende budsjettbehandlinger, enten det er i fellesnemda eller i kommunestyret.