Døgnåpent høgskolebibliotek i Førde

Vi stoler ganske mye på studentene våre. De gjør nesten aldri noen fortred, sier faglig leder for det døgnåpne høgskulebiblioteket i Førde, June Audsdotter Stafsnes. (Foto: Erling Bergan)

Vi møter June Audsdotter Stafsnes, som er faglig leder for biblioteket. I tillegg til henne er det en hel og en halv stilling til ved biblioteket.

Aller først må vi få avklart det viktigste, det som er grunnen til at vi kommer på besøk:

– Her er det døgnåpent?

– Ja, døra inn til biblioteket står åpen når vi går fra jobb. Den står alltid åpen. Det er der vi har alarmen, som minner studenter og ansatte om å registrere lånet før de tar med seg bøker ut. Dørene inn til hele bygningen er åpen for alle mellom 7.45 og 15.45. Utenom denne tida må du ha nøkkelkort, og det har alle studenter og ansatte. Da kan de fritt bruke kantina og biblioteket her, forteller June.

Fungerer bra 

June begynte i jobben som faglig leder ved Høgskulebiblioteket i Førde i fjor sommer. Hun mener de begynte med døgnåpent bibliotek et par år før hun kom.

– Hvilke erfaringer har dere med denne ordninga?

– Det fungerer bra. Det er overraskende få bøker som forsvinner. Vi har ikke kameraovervåking. Men det er vektere som kommer og sjekker at ting er som de skal.

– Har dere opplevd bråk eller hærverk på kveldstid eller om natta?

June går bort og åpner kontordøra si for å vise meg en liten skade ved låsen.

– En gang før jeg begynte her var det et innbrudd på kontoret her. De brøt seg inn og stjal noen verdisaker. Men i løpet av det siste året har det ikke vært noen problemer.

– Ingen studenter som bråker eller har nachspiel her?

– Nei. Ikke som vi vet om i hvert fall, ler June.

– Det er som regel ryddig og fint her når vi kommer på jobb om morgenen.

Høgskulebiblioteket i HVL Campus Førde ligger flott til langs elva Anga i utkanten av byen. (Foto: Falkeblikk AS)

Stoler på studentene

– Er det noen rutiner som er annerledes for dere på grunn av at biblioteket er døgnåpent?

– Nei, egentlig ikke. Det eneste er at triller for eksempel ventehylla inn på bakrommet før vi går for dagen. Så har vi kontroll på at det er de rette studentene som får de rette bøkene. Da vi hadde mobile telefoner her, så låste vi også dem på bakrommet. Nå har vi stasjonære telefoner og slipper det. Ellers er det ikke noe spesielt vi må gjøre. Vi stoler ganske mye på studentene våre. De gjør nesten aldri noen fortred.

– Hva sier studentene om at biblioteket er døgnåpent?

– De kommenterer det ikke direkte. Men de bruker biblioteket veldig mye til å sitte og jobbe, logge seg på nettet og skrive ut. De låner bøker selv når det passer dem. Det pleier å være mange her når vi går for dagen. De er her på ettermiddag og om kvelden. Vi har grupperom også her på biblioteket, og vi ser at de også har vært brukt etter at vi har gått fra jobb. Alt dette forteller nok at studentene synes det er bra at vi har døgnåpent. Så dette fungerer godt både for oss og brukerne.

Nytteverdien er lett å se

Bortsett fra alarmen ved inngangsdøra og selvbetjeningsautomat for lån er det ingen spesielle investeringer som har vært nødvendig for å få døgnåpent høgskolebibliotek opp og stå i Førde. Og disse tingene hadde trolig kommet uansett.

Biblioteket har dessverre ingen fast telling av hvor mange som er innom biblioteket hver dag, eller hvordan besøkene fordeler seg i løpet av døgnet. Men nytteverdien mener June det er lett å se ved antall studenter som er der, både på dagtid og om kvelden.

– Hva med de ansatte?

– De bruker det nok mindre på kveldstid. Noen forteller at de har vært innom på lørdager for å hente bøker de trengte.

– Det er mer sosialt, vi jobber bedre her enn hjemme på hybelen, fortalte disse sjukepleiestudentene i Førde om hvorfor de sitter på biblioteket. (Foto: Erling Bergan)

Heller her enn på hybelen

Ute i biblioteket møter vi fire sjukepleiestudenter som jobber sammen i gruppe. Alle fortalte at de ofte bruker biblioteket på kveldstid.

– Hva bruker dere biblioteket til om kvelden?

– Vi sitter som nå, jobber sammen i gruppe. Det er spesielt når vi har større oppgaver som skal leveres inn. Da låner vi også bøker vi trenger, som vi ikke allerede har kjøpt. Så er det mer sosialt, vi jobber bedre her enn hjemme på hybelen, fortalte studentene.

En annen student jeg snakket med jeg kunne bare bruke biblioteket på formiddagstid, på grunn av dagpendling til studiestedet.

Noen ganger er alt opptatt

En ingeniørstudent på tredje studieår sier også at han ofte er på biblioteket på kvelden.

– Noen ganger må vi også ta natta til bruk når eksamensperioden nærmer seg. Det har vært mye blod, svette og tårer her inne, sier han med et smil. Han forteller at det ofte er fullt, både i biblioteklokalet og i grupperommene. Spesielt etter at sjukepleiestudentene har kommet tilbake fra praksisperiodene sine og skal skrive rapporter. Da er det greit å kunne bruke biblioteket 24/7, sier ingeniørstudenten.

Nøkkelkort og studentvakter

Høgskulen på Vestlandet har nettopp fusjonert formelt, og organisering av en samordnet bibliotektjeneste er ikke helt på plass ennå. Per i dag er høgskolebiblioteket i Førde det eneste av de fem bibliotekene (Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord) som har døgnåpent. Bergen holder kveldsåpent med studentassistenter. Haugesund har kveldsåpent med studentassistenter, supplert med ubetjent tilgang for studenter og ansatte 7-23. Sogndal har kveldsåpent med studentassistenter, supplert med at døgnåpen sone er tilgjengelig for studenter og ansatte 24/7. Stord har åpent i vanlig arbeidstid, supplert med ubetjent tilgang for studenter og ansatte 7-23.

Hva med nettene?

Nært og tillitsbasert, det er nok noe av suksessoppskriften til det døgnåpne høgskolebiblioteket i Førde. Og det er jo flott å skilte med 24/7-bibliotek. Det er mange som synes kveldene er like aktuelle for studiearbeid som for- og ettermiddagene. Men nettene? Er det egentlig viktig å holde åpent om natta også?

– Vet du om noen bruker biblioteket om natta?

– Jeg vil anta at vi har noen natteravner blant studentene våre, kanskje spesielt i tida før eksamen, avslutter June.

Selv tok jeg en kikk inn gjennom vinduene til biblioteket en lørdagskveld ved 23-tida. Ingen nattlige studenter å se der inne, men så var det heller ikke eksamenstid ennå.


Om Høgskulebiblioteket i Førde:

  • Er en del av Høgskulen på Vestlandet (HVL).
  • Betjener ca 700 ingeniør- og sjukepleiestudenter på Campus Førde.
  • Biblioteket har 2,5 årsverk fordelt på 3 personer.
  • Biblioteket er døgnåpent for ansatte og studenter med kort.
  • Bibliotekarer er tilgjengelig 8.30-15.45 (medio september – medio mai) og 8.30-15.00 (medio mai – medio september)