Digital samling for skolebibliotekarer

Skolebibliotekar og medlem av Bibliotekarforbundet? 17. januar arrangerer Bibliotekarforbundet digital samling for skolebibliotekarer for tredje år på rad. Tradisjon tro samler vi skolebibliotekarer til faglig oppdatering.

Kunstig intelligens og kildekritikk

På kursplanen denne gangen står flere temaer. Glenn Karlsen Bjerkenes er hovedbibliotekar ved universitetsbiblioteket i Oslo og skal fortelle om hvordan bibliotekene i universitet- og høgskolesektoren underviser om KI. Han vil komme inn på nytteverdi og fallgruver ved bruk av kunstig intelligens.

Vi får også besøk fra skolebibliotekarene Linn Holm Alexandersen og Line Berg fra Kristiansand Katedralskole Gimle. De vil fortelle om hvordan de jobber med biblioteket som et alternativt rom i skolen der elevene får jobbe kildekritisk, kreativt og sosialt gjennom skoleåret. Ut fra prosjekt om kildekritikk, sjakk og kunst forteller de om hvordan de utvikler og gjennomfører relevante formidlingsprosjekt i en kompleks skolehverdag.

På samlingen vil det også bli tid til å diskutere dagens tema i grupper og i plenum, dele erfaringer og kunnskap med hverandre, og ikke minst knytte nettverk.

NB!  Samlingen er kun digital. Meld deg på innen 14. januar for å få plass på samlingen. Lenke til digital deltakelse vil sendes ut på e-post i forkant av arrangementet.