Delta på skolebibliotekarsamling!

– Vi er glade for å kunne samle skolebibliotekarene våre til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Skolebibliotek har vært et satsningsområde for BF de siste årene, og vi vil gjerne legge til rette for at skolebibliotekarer kan møtes og gi oss innspill til hvordan vi kan følge opp aktuelle saker, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli.

Seminaret avholdes på Zoom 20. januar Kl. 10.00-15.30. Frist for påmelding er 18. januar og det vil sendes ut lenke til påmeldte senest to dager før.

Blant temaene som vies tid på seminaret er nye læreplaner og kildekritikk.

Meld deg på!

Program

Kl. 10.00: Velkommen
Ved forbundsleder Veronicha Angell Bergli

Kl. 10.05: Kort om det tekniske opplegget
Ved nestleder Glenn Karlsen Bjerkenes

Kl. 10.10: Kort introduksjon: Hvorfor samler vi skolebibliotekarer, og hvilke temaer vil være i fokus i dag?
Ved seniorrådgiver Bente Ørberg

Kl. 10.15: Hvordan forsterkes skolebibliotekarenes rolle i fagfornyelsen?
Ved Kathrin Luneborg Kvilstad (avdelingsbibliotekar ved Jåttå videregående skole) og Øystein Dahl (bibliotekar ved Hammerfest videregående skole)

Kl. 11.15: Spørsmål og kommentarer

Kl. 11.30-12.00: Lunsj

Kl. 12.00: Kildekritikk: Hvordan holder man kurs i kildekritikk på UiO og hvordan kan dette brukes i videregående skole/ungdomsskolen?
Ved Glenn Karlsen Bjerkenes, hovedbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo (UiO)

Kl. 12.50: Pause

Kl. 13.00: Gruppearbeid: Hva bør med i et kildekritikk-kurs for videregående skole/ ungdomsskole/ barneskole?
Inndeling i grupper etter type skole

Kl. 14.00 Pause

Kl. 14.10: Plenumsdiskusjon

Kl. 15.00: Slutt