Tariff 2020: Brudd i lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Det har vært konstruktive og reelle forhandlinger, men til slutt…

Tariff 2020: Krever reallønnsvekst i Oslo kommune

– Koronapandemien gjør at vi befinner oss i en ekstraordinær…

Tariff 2020: Finn informasjonen du trenger om høstens lønnsoppgjør

Bibliotekarforbundet har utarbeidet et eget notat om høstens…

Tariff 2019: Enighet i Oslo kommune

Unio kom natt til 1. mai til enighet med Oslo kommune.Oslo…

Tariff 2019: Hva skjer i natt?

Tariffoppgjøret har pågått i mange uker allerede. Krav og…

Tariff 2019: Unio prioriterer helse og utdanning i Oslo

Torsdag klokken 14.00 møtte Unios forhandlingsdelegasjon Oslo…

Tariff 2019: Vi trenger oppdatert info om deg!

BF har medlemmer på flere tariffområder, hvor forhandlingene…

BFs lønnsstrategi endelig på plass

– Lønnsspørsmål er noe som krever kontinuerlig arbeid året…

Unios inntektspolitiske uttalelse 2019

Situasjonen i norsk økonomi tilsier at lønnsveksten må økes,…

Tariff 2019: Unio reagerer på lederlønnsvekst i offentlig sektor

Dagsrevyen meldte torsdag at lederlønningene i offentlig sektor…