Lønnsoppgjøret 2021: Hør mer om hva du kan forvente deg!

Sett av ti minutter til å høre podkast om årets lønnsoppgjør. —…

Tariff 2020: Aksepterer meklingsresultatet i Oslo

Men forbundet retter samtidig kritikk mot Oslo kommune. I…
Forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Foto: Ilja C. Hendel

Strid om arbeidstid i Oslo: – Vanskelig for oss å akseptere meklingsresultatet

BF reagerer på Oslo kommunes nye arbeidstidbestemmelse, som…

Tariff 2020: Dette innebærer Oslooppgjøret for deg

Se hovedpunktene i resultatet av årets tariffoppgjør i Oslo. I…

Tariff 2020: Ingen streik i Oslo

– Vi har sikret reallønnsvekst for alle medlemmer, fått bedre…

Meklingsinnspurt i Oslo – Deichman-ansatte kan bli tatt ut i streik

BFs hovedorganisasjon Unio legger opp til et lite førsteuttak…

Tariff 2020: Brudd i lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Det har vært konstruktive og reelle forhandlinger, men til slutt…

Tariff 2020: Krever reallønnsvekst i Oslo kommune

– Koronapandemien gjør at vi befinner oss i en ekstraordinær…

Tariff 2020: Finn informasjonen du trenger om høstens lønnsoppgjør

Bibliotekarforbundet har utarbeidet et eget notat om høstens…

Tariff 2019: Enighet i Oslo kommune

Unio kom natt til 1. mai til enighet med Oslo kommune. Oslo…