Enighet i hovedtariffoppgjøret i Samfunnsbedriftene

Svein Kvammen ledet forhandlingene fra Unio. Forhandlingsdelegasjonen…