Enighet i Samfunnsbedriftene

Det er enighet mellom Samfunnsbedriftene og Unio i årets mellomoppgjørUnio…

Enighet i hovedtariffoppgjøret i Samfunnsbedriftene

Svein Kvammen ledet forhandlingene fra Unio. Forhandlingsdelegasjonen…