Hvorfor Open Access er viktig

Open Access – eller Åpen tilgang til forskning - har etter…

– Man skal tåle mye!

- Noen sier at de blir veldig såret av at jeg har kort hår.…

Revolusjonens røst

Det er en mørk høstkveld i oktober. I auditoriet på Nasjonalbiblioteket…

Starter ny diskusjon om medlemskriteriene

På sitt oktober-møte behandlet forbundsstyret spørsmålet…

Bibliotekarkompetansen settes under press

Til Deichmans nye barne- og ungdomsfilial på Tøyen er det…

(Folke-)bibliotekaren ved en korsvei

1. Udlysningstekster under forandringIndtil omkring 2000…

Profesjonskamp?

Det var i begynnelsen av september at Kulturetaten i Oslo kommune…

Kokk eller bibliotekar?

Oslo kommune satser på Tøyen, og Deichman leter nå etter fem…

Fryktens pris

Ord og tegninger kan utløse voldsomt negative reaksjoner, men…

E-bokutredningen: Bibliotekene ivaretar bredden

– Kulturdepartementets utredning om e-bøker gir en relativt…