Biblioteket som knutepunkt mellom forfatter og leser

Alexander H. Sandtorv debuterer med fantasyromanen "Profetien…

Ikke så verst tilpasset likevel?

Under BFs tillitsvalgtkonferanse i november ble det arrangert…

Uro for skolebibliotekene på flere hold

For snart tre år siden ble programmet for skolebibliotekutvikling…

Leverte hemmelig masteroppgave innen bibliotekfag

- Masteren din er en casestudie om hvordan kunnskap om brukeratferd…

Søkesystem på parti med dyslektikere?

Faglige databaser og bibliotekkataloger er viktige kilder for…

Se debatt om bibliotekarkompetanse

I 2014 sendte de norske storbybiblioteksjefene et innspill til…

Den foreslåtte e-bokmodellen: Hvor går veien videre?

– Selv om både Nasjonalbiblioteket og Forleggerforeningen…

Lærdommer fra Kongsberg bibliotek

Kongsberg bibliotek har driftet sin virksomhet i nye lokaler…

Kjøper inn Storhaug-bøker til bibliotekene

Omslagsfoto: Kolofon forlag.– Det er prinsipielt problematisk…

Avblåser debatt om medlemskriteriene

Det var viktige spørsmål på dagsorden da forbundsstyrets avholdt…