Lønnsoppgjøret: Løsning i Oslo

Unio har kommet til enighet med Oslo kommune. Oppgjøret har en økonomisk ramme som er på linje med det som er gitt i kommunesektoren ellers og i staten.

Løsning og ny hovedtariffavtale i staten

Unio stat kom i dag til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale i staten. Rammen for årets lønnsoppgjør endte på 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent.

Løsning i kommunen – men Utdanningsforbundet vil si nei

Det blir i første omgang ikke streik i kommunene etter at Unio kommune tirsdag morgen aksepterte skissen til løsning. Imidlertid er Unio delt, og Utdanningsforbundet stemte blankt.

Unio kommune: Kan bli streik i Bergen fra 24. mai

Steffen Handal og Silje Naustvik leder Unio kommune. Her fra…

Politi, universiteter og høyskoler kan bli rammet av streik

Unio tar ut 850 statsansatte i streik den 24. mai om det ikke blir enighet i meklingen. En streik vil ramme polititjenester, universiteter, høyskoler og statsforvaltning i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. 

Unio Oslo: Her kan det bli streik fra neste uke

Dersom Unio ikke kommer til enighet med Oslo kommune i mekling, er det streik fra og med tirsdag neste uke. Se oversikten nedenfor.

Brudd i lønnsforhandlingene i staten

Unio valgte i dag å bryte lønnsforhandlingene i staten. – Statens tilbud var rett og slett for dårlig. Jeg er skuffet over at staten ikke tar større ansvar for sine ansatte, sier Unio stat-leder Guro Lind. Oppgjøret går nå til mekling.

Lønnsoppgjøret: Brudd i Oslo kommune

Forhandlingsleder Therese Thyness Fagerhaug og nestleder Bård…

Brudd i KS: – Avstanden var for stor

Fra høyre: Steffen Handal som leder Unio kommune, og de andre…

Ny avtale i staten – hva betyr det?

Unio har varslet at de ønsker å forhandle frem en ny, felles tariffavtale med Akademikerne i staten. Hva kan det bety for deg som BF-medlem?