oversiktsbilde over et skrivebord, hender som skriver på et tastatur, objekter på skrivebord. Illustrativt foto.canva

Bibliotekarforbundets masterstipend

Skal du skrive en masteroppgave som er faglig relevant for oss?…

– Forandring bør være kontinuerlig

Bibliotekene må i en tid med store endringer analysere omgivelsene for å identifisere disruptive prosesser og være brukerorientert. Organisasjonen må justeres ut fra denne informasjonen, for å fortsatt være relevante.

Relevans – hva er det?

Frilansjournalist Aud Gjersdal har besøkt Kunnskapsorganisasjonsdagene 2022. Informasjonsgjenfinning og relevant informasjon var blant temaene.

Metadatabrønn under bygging

Nasjonalbiblioteket utvikler nå en nasjonal metadatabrønn. Hva er dette, hva er status og hva skal skje fremover? Det var ett av temaene under årets KORG-dager på OsloMet.

Sannhet, post-sannhet, løgn og bullshit

Kunnskapsorganisering dreier seg om å tilrettelegge for formidling av informasjon. Bibliotekene skal støtte opp om den enkeltes søking etter sannhet.

Professor Lankes på KORG-dagene: Gjør verden til et bedre sted!

Et av spørsmålene han stilte, var hvilken teknisk ekspertise…

Kunnskapsorganisasjon på anbud?

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved HiOA…

Kjersti Steien fikk årets BIBSYS-stipend!

Årets BIBSYS-konferanse arrangeres 14.-15. mars i Trondheim.…

– Forskningsdata skal deles!

Åpne forskningsdata gir fremskritt Deling og tilgjengeliggjøring…

Bibliotek for deling av forskningsdata

Åpne forskningsdata trenger støtte fra biblioteket Universitetsbiblioteket…