Komplementær kompetanse

Bibliotek er et ganske attraktivt tema i offentligheten for tida.…

Hvorfor Open Access er viktig

Open Access – eller Åpen tilgang til forskning - har etter…

”Jeg leser bare hvis jeg må”

– Hovedfunnet i oppgaven er at holdningene ikke forandrer…

Fryktens pris

Ord og tegninger kan utløse voldsomt negative reaksjoner, men…

Blasfemi og lovgivning mot ærekrenkelse av religion

Introduksjon Onsdag 7. januar 2015 kom vår bekymring for troendes…

Hvem krenker hvem?

I 1933 holdt Arnulf Øverland foredrag i Studentersamfundet…