Todelt foto, fra venstre portrett av kvinne, til høyre portrett av mann. Foto.Bibliotekarforbundet/ Norsk bibliotekforening

Bibliotek er beredskap – Bibliotekarer har samfunnskritisk kompetanse

De fleste av oss har blitt kjent med at vi bør ha et lite lager…
Olof Sundin. Portrettfoto.Margrethe Gaassand

Kildekritiske utfordringer

Tekst: Aud Gjersdal Foto: Margrethe GaassandHva skjer med…

Nytt tilbud til medlemmer: Ressursbank

BF presenterer et nytt tilbud for medlemmene: Kompetansebank. Her kan du finne ressurser som vil være til nytte for deg som bibliotekar.

Sannhet, post-sannhet, løgn og bullshit

Kunnskapsorganisering dreier seg om å tilrettelegge for formidling av informasjon. Bibliotekene skal støtte opp om den enkeltes søking etter sannhet.

Krever tilbaketrekking av kontroversiell tidsskriftartikkel

Det dreier seg om artikkelen "The case for colonialism"…