Ansattes ytringsfrihet og lojalitet overfor arbeidsgiver

Det er en grunnleggende rett for alle borgere i Norge at de kan ytre sin mening. Samtidig har arbeidstakere en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver.

Rettigheter til utlån av e-bøker

SPØRSMÅL: Hvorfor er det forskjell på rettigheter til utlån…