Landsmøte 2020: 16 fylkeslag blir til 15 distriktslag

Norge har gått fra 19 til 11 fylker etter regjeringens regionsreform.…

Tre BF-klubber blir til én i nye Viken

Fra 1. januar blir fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold…