Bærekraft tatt inn i hovedavtalen: Ønsker et taktskifte i arbeidslivet

For første gang er miljø og klima blitt en del av hovedavtalen…

Berekraft på ramme alvor

Hugsar nokon klimakrisa? I fjor og til og med februar gav «bærekraft»…

Årets lønnsoppgjør nærmer seg

I disse dager starter forberedelsene til årets lønnsoppgjør.…

Sekretariatet holder julestengt

Det er noen virkedager mellom jul og nyttår, men erfaringsmessig…

BF støtter Politiets Fellesforbund-markering

Mandag 16. desember fra 13.30 holder Politiets Fellesforbund…

Lanserer mentorordning for bibliotekledere

Er du fersk i lederrollen? Driver du et bibliotek på egenhånd?…

– Endelig en strategi for hele feltet

- Det er svært gledelig at den nye bibliotekstrategien ser hele…

Erling Bergan slutter som redaktør

1. september slutter Erling Bergan som redaktør i BF. - I en…

Ønsker omkamp i Bærum

I fjor ble Bærum kommunes forslag om å redusere bevilgningene…