oversiktsbilde over et skrivebord, hender som skriver på et tastatur, objekter på skrivebord. Illustrativt foto.canva

Bibliotekarforbundets masterstipend

Skal du skrive en masteroppgave som er faglig relevant for oss?…

Hva var det med Alexandria? – Om brudd med mytisk tenkning

Bibliotekarer og bibliotek strever med å finne sin rolle i det…