Skal bibliotekledere påvirke i politiske prosesser?

Den erfarne biblioteksjefen Monica Skybakmoen beskriver biblioteklederes ansvar og mulighet for påvirkning i politiske prosesser.

Når kuttene rammer

Høsten er ofte preget av kuttforslag i biblioteksektoren. Husk at det er du som er tillitsvalgt eller bibliotekleder som vet best hva kuttene vil føre til.

Sammen for brukerne

Fellesbiblioteket ved Ny-Krohnborg skole.Bergen har fått…

Et universitetsbibliotek utenom det vanlige

Grupperom utformet som dykkerklokker, sosiale soner og leseplasser for enhver smak. Bli med til biblioteket på Universitetet i Stavanger.

Endringer i arbeidsforhold

Fra tid til annen vil arbeidsgiver ha behov for å gjennomføre endringer i en arbeidstakers ansettelsesforhold. Hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre, og hvordan bør arbeidstaker håndtere dem?

– Forandring bør være kontinuerlig

Bibliotekene må i en tid med store endringer analysere omgivelsene for å identifisere disruptive prosesser og være brukerorientert. Organisasjonen må justeres ut fra denne informasjonen, for å fortsatt være relevante.

Relevans – hva er det?

Frilansjournalist Aud Gjersdal har besøkt Kunnskapsorganisasjonsdagene 2022. Informasjonsgjenfinning og relevant informasjon var blant temaene.

Metadatabrønn under bygging

Nasjonalbiblioteket utvikler nå en nasjonal metadatabrønn. Hva er dette, hva er status og hva skal skje fremover? Det var ett av temaene under årets KORG-dager på OsloMet.

Takker av etter 14 år som tillitsvalgt: – Vil nok fortsette å være engasjert

Etter 14 år som tillitsvalgt for skolebibliotekarene i Bærum, går Brit Marit Hope av. Til høsten venter pensjonisttilværelsen. Men engasjementet, det blir neppe borte.

Hvordan blir skeive møtt på biblioteket?

Opplever skeive biblioteket som et trygt rom – og hvordan blir de møtt av bibliotekarene? Det forsøker en bacheloroppgave å gi svar på.