Anne Husøy og Edit Irene Vevang. Foto.

Valgkomitéen søker kandidater

Valgkomiteen har startet arbeidet opp mot landsmøtet 2023.…
Veronicha Angell Bergli. Foto.

Tar ikke gjenvalg som forbundsleder

Veronicha Angell Bergli tar ikke gjenvalg på landsmøtet 2023.…

Ansattes ytringsfrihet og lojalitet overfor arbeidsgiver

Det er en grunnleggende rett for alle borgere i Norge at de kan ytre sin mening. Samtidig har arbeidstakere en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver.

Skal bibliotekledere påvirke i politiske prosesser?

Den erfarne biblioteksjefen Monica Skybakmoen beskriver biblioteklederes ansvar og mulighet for påvirkning i politiske prosesser.

Når kuttene rammer

Høsten er ofte preget av kuttforslag i biblioteksektoren. Husk at det er du som er tillitsvalgt eller bibliotekleder som vet best hva kuttene vil føre til.

Sammen for brukerne

Fellesbiblioteket ved Ny-Krohnborg skole.Bergen har fått…

Et universitetsbibliotek utenom det vanlige

Grupperom utformet som dykkerklokker, sosiale soner og leseplasser for enhver smak. Bli med til biblioteket på Universitetet i Stavanger.

Endringer i arbeidsforhold

Fra tid til annen vil arbeidsgiver ha behov for å gjennomføre endringer i en arbeidstakers ansettelsesforhold. Hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre, og hvordan bør arbeidstaker håndtere dem?

– Forandring bør være kontinuerlig

Bibliotekene må i en tid med store endringer analysere omgivelsene for å identifisere disruptive prosesser og være brukerorientert. Organisasjonen må justeres ut fra denne informasjonen, for å fortsatt være relevante.

Relevans – hva er det?

Frilansjournalist Aud Gjersdal har besøkt Kunnskapsorganisasjonsdagene 2022. Informasjonsgjenfinning og relevant informasjon var blant temaene.