Anonyme ansikter og snakkebobler. Illustrasjon.

Meld deg på Unios verneombudskonferanse

For 11. gang inviterer Unio alle verneombud og hovedverneombud…
Forhandlingsdelegasjon bestående av Ann Torunn Tallaksen fra Virke og Eirik Rikardsen Unio Virke. Foto.Unio.

Enighet i Virke-oppgjøret

Unio-forbundene nådde i går kveld frem med viktige krav for…

Ber politikerne om hjelp

Hovedtillitsvalgt Goro Aarseth og bisitter Rachel Marie Hol…

Ikke enighet i arbeidstidsforhandlinger ved Deichman

Hovedtillitsvalgt Goro Aarseth og bisitter Rachel Marie Holm.…

Deichman: Forhandlinger om ny arbeidstidsavtale i gang

BFs tillitsvalgte ved Deichman er i gang med å forhandle om en ny arbeidstidsavtale. Målet er at avtalen skal være på plass innen 1. april.

Enige om ny hovedavtale i staten

Unio og de andre hovedsammenslutningene ble i dag enige med staten om en ny hovedavtale. – Den nye avtalen styrker partssamarbeidet.

Ansattes ytringsfrihet og lojalitet overfor arbeidsgiver

Det er en grunnleggende rett for alle borgere i Norge at de kan ytre sin mening. Samtidig har arbeidstakere en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver.

Ny e-læring skal trygge tillitsvalgte

E-læringen for tillitsvalgte om godt arbeidsmiljøarbeid kan…

IA-avtalen videreføres: – Klokt, sier Unio

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale, og forsterke innsatsen for å redusere sykefravær og frafall.
Forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Foto: Ilja C. Hendel

– Det handler om hva slags arbeidsliv vi vil ha

Forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Foto: Ilja C. Hendel.Neste…