Brudd i lønnsforhandlingene i staten

Vår hovedorganisasjon Unio valgte i ettermiddag å bryte lønnsforhandlingene…

BFs lønnsstrategi

BFs lønnspolitiske strategi beskriver hvordan lønnsforhandlinger…

BFs forhandlingshefte

Forhandlinger er det viktigste BF gjør. I forhandlinger…

Avtaler i arbeidslivet

Staten Hovedavtalen i staten (01.01.2017 - 31.12.2019) Hovedtariffavtalen…

Unios tariffguide

Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning.…