Brudd i forhandlingene med Spekter

Det ble torsdag brudd i forhandlingene mellom Unio og Spekter om lønnsoppgjøret i helseforetak og sykehus med driftsavtale. – Vi kom dessverre ikke noen vei i forhandlingene med Spekter, sier forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen i Unio Spekter.

– Tilbudet vi fikk imøtekom ikke de utfordringene som er ute i foretakene. Det er et feil signal og lav anerkjennelse av våre medlemmer og deres innsats og betydning. Tilbudet reflekterte heller ikke det samfunnsansvaret Spekter og helseforetakene har for befolkningens tilgang til livsnødvendig kompetanse, sier hun og legger til:

Forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen i Unio Spekter og Spekter-direktør Anne-Kari Bratten ble ikke enige, og oppgjøret i Spekter går nå til mekling. Foto: Lars Petter Eriksen/NSF.

– Vi fikk i realiteten et tilbud langt under de ambisjonene vi har. Det eneste vi egentlig ville fått utover frontfaget med dette tilbudet, er applaus. Noe som selvsagt er totalt uakseptabelt, avslutter Lill Sverresdatter Larsen i Unio Spekter.