Bokbåten redda ett år til i Møre og Romsdal

Mandag 4. juni besluttet fylkesutvalet i Møre og Romsdal å la vedtaket fra kultur- og folkehelseutvalet bli stående. Dermed ble anken forkastet og bokbåten er sikra ett år til i fylket.

Bokbåten Epos fortsetter å gå i Møre og Romsdal, i hvert fall i ett år til. (Foto: Erling Bergan)

Fylkesutvalet fattet vedtaket på mandag med 8 mot 5 stemmer.  Vedtaket er i tråd med det et flertall på 6 mot 4 fattet under behandlingen i kultur- og folkehelseutvalet tidligere.

I fylkesutvalet var det Per Vidar Kjølmoen (Arbeiderpartiet) som frontet omkampen.

– Kostnaden for kvar lånt ut bok er langt større på bokbåten enn elles i biblioteka, sa Kjølmoen i følge Sunnmørsposten. Han påpekte også: – Vi har også heilt andre kommunikasjonar i dag enn for 50 år sidan.

Lindåsmodellen?

Gunn Berit Gjerde (Venstre) og Kristin Sørheim (Senterpartiet) var blant dem som ville ha bokbåten i alle fall ett år til.

– Ved å bruke same driftsmodell som Hordaland, kan vi få ei rimelegare drift av båten, sa Gjerde i følge Sunnmørsposten.

Hun siktet da etter alt å dømme til samarbeidsmodellen Hordaland fylkesbibliotek har valgt med Lindås bibliotek. Lindås har overtatt den praktiske driften av bokbåten fra fylkesbiblioteket, og er ansvarlig for ruteplanlegging, innkjøp, utvikling og 50 % av bemanningen. Fylkesbiblioteket er ansvarlig for administrasjon, og de planlegger og hyrer inn kulturprogrammet som er med på hver bokbåttur. Fylkesbiblioteket lagrer boksamlingen mellom turene. 

– Båten er ein del av kystkulturen, sa både Mette Belden (Nordmørslista) og Knut Støbakk (KrF) under fylkesutvalets møte mandag.

Konsekvensen av vedtaket er ikke bare at Epos går i Møre og Romsdal ett år til, men også at fylkesrådmannen nå må legge fram en sak om hvordan bok- og litteraturformidlinga kan videreutvikles og styrkes innenfor dagens rammer, både med og uten videre drift av bokbåten etter det vedtatte året.