Blir vi utdannet til framtidas behov?

På bibliotekmøtet i Sandefjord inviterer BF tre relativt nye stemmer i den bibliotekariske offentligheten til å gi noen svar på spørsmålet: Blir vi utdannet til framtidas behov? Elisabeth Reinertsen, Anders Grønning og Glenn Bjerkenes er henholdsvis snart utdanna, nettopp utdanna og med fem års fartstid. Velkommen til BF-arrangementet "Nye stemmer" torsdag 15. mars kl 15-16 i Sandefjord!

Er bibliotekarutdanninga relevant? Hvilke kvalifikasjoner trenger bibliotekansatte? Er utdanninga tilpasset framtidas behov? I 2014 skrev sjefene for Storbybibliotekene at «Bibliotekutdanningen er ikke tilpasset framtidas behov» og «Det er vår klare anbefaling at bibliotekutdanningen må oppdateres». På BFs tillitsvalgtkonferanse i 2016 sa ABIs instituttleder Tor Arne Dahl at «Jeg har problemer med å ta inn over meg at de ikke skal være tilpasset framtidas behov».

Nå vil Bibliotekarforbundet belyse dette på en annen måte, ved å gi ordet til tre med ferske erfaringer fra bibliotekarutdanninga i Oslo.

Sted: Bibliotekmøtet i Sandefjord
Tid:   Torsdag 15. mars kl 15:00 – 16:00.

Innlederne er:

Elisabeth Reinertsen, tredjeårsstudent ved bibliotekarutdanningen i Oslo. Tidligere leder av studentforeningen Alexandria. Vara til forbundsstyret i BF.

Glenn Bjerkenes, hovedbibliotekar ved UB i Oslo. Bibliotekarutdanning fra 2013. Leder av NBF Fjernlån og Referanse. Medlem av forbundsstyret i BF.

Anders Grønning, skolebibliotekar ved Asker videregående skole. Bibliotekarutdanning fra 2017.