Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

Bli tryggere i rollen som tillitsvalgt – meld deg på våre digitale kurs i mars!

Er du ny som tillitsvalgt? Vil du bli en bedre forhandler? BF arrangerer grunnkurs og forhandlingskurs i mars!

Korona gjør det vanskelig å få gjennomført fysiske kurs om dagen, men BF vil likevel arrangere både grunnkurs for tillitsvalgte og kurs i lokale forhandlinger digitalt.

Kursansvarlig i Bibliotekarforbundet Bente Ørberg oppfordrer både nye tillitsvalgte og tillitsvalgte som ønsker en oppfriskning til å melde seg på.

– Opplæring for tillitsvalgte er viktig. Skal man bli en god tillitsvalgt må man ha kunnskap og det får du på disse kursene, sier hun.

Dette er grunnkurset
Grunnkurset gir en grunnleggende oversikt over oppgaver, rettigheter og plikter, lov- og avtaleverk og medbestemmelse. Målgruppa er nye tillitsvalgte og deg som ønsker påfyll, og det er relevant for alle tariffområder.

– Tillitsvalgtes rolle blir hovedfokus på grunnkurset. I tillegg til selve kurset lager vi i år et forkurs som deltakerne skal gå igjennom på egen hånd før selve kurset, sier Bente Ørberg.

Datoer: 8.-9. mars 2021.

Les reportasje fra grunnkurset: Med erfaringer fra BFs egne tillitsvalgte

Dette er forhandlingskurset
Forhandlingskurset retter seg tillitsvalgte og andre som skal forhandle innen alle tariffområder. Kurset gir en grunnleggende innføring i forhandlingssystemet og lønnssystemet i offentlig sektor. Kurset er praktisk orientert og det blir oppgaver og rollespill, med fokus på blant annet lokale forhandlinger, kravskriving og argumentasjon.

Datoer: 22.-23. mars 2021.

Tre tidligere deltagere på forhandlingskurset: Slik opplevde vi kurset

Påmelding og informasjon
Påmeldingfrist er en uke før kursoppstart. I forkant av de respektive kursene vil BF sende alle forkurs, program og arrangementslenke (Zoom) til påmeldte. Deltagelse er gratis, og som tillitsvalgt har du rett på permisjon med lønn for å delta.

Meld deg på kursene her!