Bli en bedre forhandler – få med deg kurs i lokale forhandlinger!

Bibliotekarforbundet arrangerer forhandlingskurs på Zoom 22.-23. mars 2021. Kurset retter seg til deg som er tillitsvalgt – eller som skal forhandle – innen alle tariffområder.

Du vil få en grunnleggende innføring i forhandlingssystemet og lønnssystemet i offentlig sektor. Kurset er praktisk orientert og det blir oppgaver og rollespill, med fokus på blant annet lokale forhandlinger, kravskriving og argumentasjon.

Kurset blir holdt av BFs rådgivere. I tillegg vil også Olav Johansen,  førstelektor i organisasjon og ledelse ved Høyskolen Kristiania, holde et tre timers opplegg. Han underviser til daglig i forhandling, påvirkning, ledelse, strategi og kompetanseutvikling.

Johansen vil blant annet legge vekt på viktigheten av forberedelser, påvirkning og relasjonsbygging,
strategi, forhandlingsteknikker og argumentasjon.

Påmeldingfrist er en uke før kursoppstart. Deltagelse er gratis, og som tillitsvalgt har du rett på permisjon med lønn for å delta. Det vil være kursopplegg fra kl. 9-15 begge dagene.

NB! Det er et begrenset antall plasser, så du bør melde deg på snarest!