Biblioteksektoren forent om nye yrkesetiske retningslinjer

De yrkesetiske retningslinjene for bibliotekansatte er nå oppdatert. Retningslinjene ble vedtatt i 2007 og er nå revidert, som et resultat av et samarbeid i bibliotekparaplyen*.

 – For å bevare og fornye tilliten brukerne har til oss, må også vår egen yrkesetikk utvikle seg i takt med samfunnet. Derfor er jeg stolt over å kunne vise til et oppdatert sett med yrkesetiske retningslinjer som holder høy etisk standard for oss som jobber i bibliotek.

Det sier forbundsleder Ola Eiksund, som nå oppfordrer alle som jobber i sektoren, nyansatte så vel som erfarne seniorer om å sette seg inn i retningslinjene.

Siden de yrkesetiske retningslinjene ble vedtatt i 2007, har verden utviklet seg, både i og utenfor biblioteket.  – Den siste oppdateringen av retningslinjene reflekterer de endringene som har skjedd og adresserer nye utfordringer som vi møter i vårt arbeid, sier Eiksund. Selv om mange vil kjenne igjen mye fra de opprinnelige retningslinjene, har flere nye elementer kommet til.

De viktigste endringene inkluderer:

  • En utvidelse av tilgangsprinsippet til å omfatte kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
  • En fornyet forpliktelse til å fremme bærekraft og støtte FNs bærekraftsmål.
  • En klarere retningslinje for håndtering av konfidensiell brukerinformasjon.

Eiksund forteller at formålet med endringene er å bidra til å sikre at alle har likeverdig tilgang til våre tjenester og at bibliotekarer og ansatte i bibliotek fortsetter å respektere sitt ansvar overfor offentligheten. – For våre brukere betyr dette enda bedre tilgang til kvalitetssikret informasjon og en garanti for at deres behov møtes med respekt og konfidensialitet.

Som del av bibliotekparaplyen og samarbeidet om de yrkesetiske retningslinjene, har Bibliotekarforbundet forpliktet seg til å innlemme de nye retningslinjene i sitt daglige arbeid og forbundets langsiktige mål. – Vi oppfordrer alle bibliotekarer til å bli kjent med retningslinjene og la de være førende i rollen de har i sitt viktige samfunnsoppdrag, sier Eiksund.

Les de fullstendige retningslinjene her.

*Organisasjonene som har deltatt i arbeidet med de yrkesetiske retningslinjene er: Norsk Bibliotekforening, Bibliotekarforbundet, Fagforbundet, Forskerforbundets bibliotekforening, Kulturforbundet i Delta, Norsk Tjenestemannslag og Skolebibliotekarforeningen i Norge.