Bibliotekene tar sikkerheten på alvor

Faksimile: Innlegg i Stavanger Aftenblad 22. oktober.Innlegget fra BF-leder Monica Deildok og NBF-leder Mariann Schjeide står på trykk i Stavanger Aftenblad 22. oktober:

Bibliotekene tar sikkerheten på alvor

Et oppslag i Stavanger Aftenblad 14. oktober stiller spørsmål ved sikkerheten i utlånssystemene for e-bøker i folkebibliotekene og hvordan de ulike aktørene forholder seg til dette. Forlagene, systemleverandører, Biblioteksentralen, bibliotekarer – det er mange aktører involvert når eboka finner veien fra forfatter til leser. Det dreier seg om å få gode ebøker ut til folket, samtidig som ingen skal kunne hacke seg inn i systemene for å ta ut digitale eksemplar de ikke har rett til.

Vi kan forsikre om at bibliotek tar sikkerheten på største alvor. Når bibliotekene kjøper og bruker e-lånstjenester fra leverandørene, forutsetter vi at sikkerheten ivaretas på en god måte. Dersom det er avdekket mangler i sikkerheten, må dette på plass snarest mulig. Og dersom det er uklarhet om hvilke sikkerhetskrav som skal gjelde for ebok-utlån, forventer vi at Forleggerforeningen avklarer og informerer om dette. Det er flere konkurrerende virksomheter innen dette feltet. Da er det uheldig om enkeltaktører kan så tvil om sikkerheten.

Med hackerne parkert, er det viktigste ebok-spørsmålet i Norge nå å få sving på både salg og utlån. Tilbudene er langt fra brede nok, prisene er for høye og tjenestene for dårlig tilrettelagt for publikum. Dessuten er det behov for å bygge bedre tillit og forståelse mellom bransjens aktører. Her har alle en jobb å gjøre. Bibliotekene og bibliotekarene er klare!

Monica Deildok, forbundsleder i Bibliotekarforbundet
Mariann Schjeide, leder i Norsk Bibliotekforening