Bibliotekene på agendaen i Arendal

August er så vidt i gang, og mens noen holder godt fast i sine siste feriedager, har andre skjerpet verktøyene før kommunevalget. Det lades opp til valg over hele landet, og for Bibliotekarforbundet er det viktig å nevne bibliotekene hver gang en sjanse byr seg.

I lokalvalgene blir kommunepolitikerne tvunget til å ta stilling mellom de største budsjettpostene, og saker om skole, eldreomsorg, eller om hvor veier bygges er viktig for å fange velgerne. Men i en tid hvor lesevaneundersøkelser gir oss bilder av barn som ikke lenger kan konsentrere seg om enkle tekster, er det ikke da nettopp oppvekstsektoren og vilkårene for læring som vil bli avgjørende for en bærekraftig fremtid? Hvilke betydning vil bibliotekene ha i tiden som kommer? Politikerne møtes nok en gang til en uke med debatter og myldring i Arendal, og Bibliotekarforbundet er med når bibliotekene skal plasseres på agendaen under Arendalsuka.

Demokrati i ubalanse

Norsk Bibliotekforening arrangerer i debatten «Demokrati i ubalanse», som stiller spørsmål om vi tar demokratiet for gitt, og hvilke farer som truer det norske demokratiet. Hvordan kan bibliotekene bidra i samtalen om demokratiet?

Bibliotekarforbundet deltar med i debatten, og forbundsleder Veronicha Angell Bergli sitter i panelet sammen med Tore Rem fra og Carl Henrik Knutsen fra Universitetet i Oslo. Birgithe Schumann-Olsen, biblioteksjef Tønsberg og Færder bibliotek leder samtalen.

Dato: 15. august, tid: 14:00-15:00, sted: Arendal bibliotek.

Mennesker som myldrer i en travel gate mellom standboder i en sommerby. Løvtrær og trehus. Foto.
Den lille sørlandsbyen blir travel når det norske organisasjonslivet inntar byen i august. Her fra 2021. Foto: Mona Hauglid.

Tilstanden i norske skolebibliotek

Bibliotekarforbundet er medarrangør, sammen med Aksjon skolebibliotek, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk bibliotekforening, Fagforbundet, Leser søker bok, Den Norske Forleggerforening, Foreningen !les og Skolebibliotekarforeningen på en debatt om tilstanden i norske skolebibliotek.

Skolebibliotek er lovfestet i opplæringsloven, men det er enorme forskjeller i hvilket tilbud og hva slags kvalitet som finnes på kryss og tvers i landet. I denne debatten møtes leder av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Hege Bae Nyholt fra Rødt, Marte Gerhardsen, utdanningsdirektør i Oslo kommune, Kjetil Glimsdal, rektor ved Landvik skole i Grimstad. og Veronicha Angell Bergli, som møter på vegne av Aksjon Skolebibliotek. Ordstyrer for debatten er Ingeborg Eidsvåg Fredwall, universitetslektor fra universitetet i Agder.

Dato: 15. august, tid: 15:30-16:30, sted: Arendal bibliotek