Bibliotekarstudenter gjør røde lenker blå!

Per september 2018 er rundt 22 % av biografiene i bokmål-wikipedia om kvinner. Av 150 000 er det kun 34 000. – Det er riktignok flere menn enn kvinner i historiebøkene, men det er allikevel et gap i antall biografier, skriver tre bibliotekstudenter som ville gjøre noe med dette. De har hatt ekstra wikipedia-fokus på kvinner som prosjektarbeid ved OsloMet.

Tekst: Linda Careen Hansen, Henrik Mathisen og Else M. Andersen, studenter i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet

Kvinner i rødt/Rødlenkeprosjektet er et wikipedia-prosjekt med mål om å opprette flere biografier om kvinner på Wikipedia. OsloMet er en av samarbeidspartnerne til Wikimedia Norge i dette prosjektet, og en gruppe på tre studenter ved bachelorutdanningen i Bibliotek- og informasjonsvitenskap har fått mulighet til å delta som en del av faget Prosjektarbeid.

Presentasjon, vinkling og valg

Ifølge Wikipedia er ca 8 av 10 bidragsytere menn.

Hva gjør det med hvordan kunnskapen presenteres, vinkles og velges når et så stort flertall av dem som skriver er menn? Dette er spørsmål som har vært med på å sette i gang prosjektet Kvinner i Rødt/Rødlenke-prosjektet. Kvinner i rødt er et internasjonalt Wikiprosjekt, og i Norge er det Wikimedia Norge som står bak det. De har samarbeidet med OsloMet og Nasjonalbiblioteket for å dra det hele igang.

Som bibliotekarstudenter har det vært en lærerik prosess å få ta del i et Wikipediaprosjekt. Fra utvelgelsesprosessen med uttrekk av lister og valg av kandidater (“røde kvinner”). Deretter det tekniske og hvordan bevege seg i Wikipedias verden. Vi fikk god hjelp til tekniske spørsmål, både gjennom workshop på OsloMet, besøk hos Nasjonalbiblioteket med innføring i hvordan vi kunne bruke deres kilder og ved mailkorrespondanse.

Kvinner i rødt.

Tittelen “Kvinner i rødt” spiller på de røde lenkene på Wikipedia, der lenker til artikler som mangler vises i rødt, mens lenker til artikler som eksisterer vises i blått. Per september 2018 er rundt 22 % av biografiene på Wikipedia på bokmål og riksmål (34 000 av 150 000) om kvinner, ifølge WHGI-prosjektet som har trukket ut tall fra Wikidata. Det er riktignok flere menn enn kvinner i historiebøkene, men det er allikevel et gap i antall biografier som kan reduseres ved å ha et ekstra fokus på kvinner.

Basert på frivillig engasjement

Ingen av oss hadde bidratt med noe i Wikipedia tidligere og var sånn sett nybegynnere. Vi ble hjulpet i gang med en workshop der vi fikk opprettet brukere og lære litt av det grunnleggende for å kunne skrive biografier. Alle bidragsytere i Wikipedia er som kjent frivillige og bidrag til Kvinner i Rødt er også basert på frivillig engasjement. Wikimedia sin rolle er først og fremst å støtte, oppfordre og legge til rette. Dette ved å rekruttere frivillige blant annet via sosiale medier, arrangementer og konkurranser. Siden vår deltagelse i prosjektet var som del av faget Prosjektarbeid, brukte vi også en del tid på å organisere oss som prosjektgruppe, sette oss mål for prosjektperioden og bli enige om arbeidsform.

Å skrive i wikipedias ånd

Vi stod veldig fritt. Både hvem vi ville skrive om, om vi ville oversette eller skrive helt nye artikler. Det viktigste var at vi skrev om noe vi selv hadde en interesse for, i “Wikipedias ånd”. Vi valgte dermed ulike områder. En oversatte artikler fra engelsk om nordiske forfattere som ikke fantes på bokmålswikipedia, en fokuserte på indiske aktivister og en jobbet med norske kvinner i film.

Det viktigste var å bidra til å gjøre flere røde lenker blå. Som bibliotekarstudenter gikk vi grundig til verks, både med at layout og info ble riktig, og ikke minst sjekk av kilder. Vi erfarte nok alle sammen etterhvert at dette kunne gjøres mer effektivt, uten at det ville gått utover kvaliteten på kildekritikken. Vi endte opp med å skrive til sammen 15 biografier, noen korte og noen lengre.

Vi vil nok alle fortsette å bidra i dette prosjektet og anbefaler medstudenter og bibliotekarer å prøve seg. Dette er noe man godt kan gjøre hjemmefra og overalt på Wikipedia finnes det flinke folk som gjerne hjelper til. Kilder er viktig og som bibliotekarer skal vi være godt skodd til å gjøre en god jobb som bidragsytere i Wikipedia. For oss har Rødlenkeprosjektet vært et fint sted å begynne.


FAKTA:

Wikimedia Norge er en frivillig organisasjon som arbeider for å gjøre kunnskap fri og tilgjengelig for alle gjennom å støtte opp om bidragsytere på Wikipedia og de andre Wikimedia-prosjektene, og ved institusjonssamarbeid og kursvirksomhet.

Wikipedia finnes i 300 språkversjoner. Alt innhold redigeres av frivillige i samarbeid. Wikipedia er blant verdens 5 mest besøkte nettsteder. Wikipedia på norsk har 1 million besøkende om dagen. Wikipedia er ett av flere Wikimedia-prosjekter, andre Wikimedia-prosjekter er Wikimedia Commons og Wikidata


[Artikkelen har stått i Bibliotekaren nr 1-2019]