Bibliotekarforbundets masterstipend

Skal du skrive en masteroppgave som er faglig relevant for oss? Da kan du søke på Bibliotekarforbundet sitt masterstipend.

Bibliotekarforbundet tilbyr masterstipend til enkeltpersoner, eller mindre grupper av studenter, som skal skrive en masteroppgave det kommende året. Temaet for masteroppgaven må være knyttet til aktuelle utfordringer i biblioteksektoren og/eller i utøvelsen av faget, og må ha faglig relevans for Bibliotekarforbundet.

Om stipendet

Stipendet deles ut årlig etter søknad, og kun hvis det kommer inn søknader som oppfyller kriteriene.

Stipendet er på 25.000 kroner. Halvparten av stipendet vil bli utbetalt ved tildeling, og resten når oppgaven er levert og godkjent.

Stipendmottakere forplikter seg til å bli presentert på Bibliotekarforbundets nettside og i tidsskriftet Bibliotekaren, skrive en artikkel basert på masteroppgaven, samt holde en muntlig presentasjon basert på vesentlige funn.

Innvilgelse av stipend avhenger av dokumentasjon på at prosjektskissen er godkjent av veileder.

Kriterier for å søke

Stipendet kan gis til medlemmer som tar utdanning samtidig med at de er i jobb og betaler ordinær kontingent, medlemmer som har utdanningspermisjon etter arbeidsmiljøloven og til studentmedlemmer.

Det aller viktigste er at du/dere er medlem av Bibliotekarforbundet når du/dere søker og frem til hele stipendet er mottatt. Er du/dere ikke medlem enda, er du/dere velkommen til å melde dere inn.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev
  • CV
  • Karakterutskrift
  • En prosjektbeskrivelse for oppgaven på 3-5 sider
  • Opplysning om eventuelle andre stipendsøknader/finansieringskilder utover eventuelt studielån

Søknadsfrist

Søknad med dokumentasjon sendes til stipend@bibforb.no innen 1. oktober.

Søknaden blir vurdert av en faggruppe ledet av forbundsleder, og tildelt av forbundsstyret.