Bibliotekarforbundets landsmøte er åpnet

Forbundsleder Veronicha Angell Bergli åpnet i dag Bibliotekarforbundets landsmøte på Gardermoen. Landsmøtet er forbundets høyeste organ og består av delegater valgt blant medlemmene i hvert distriktslag. Landsmøtet samles hvert tredje år.

Landsmøtet går over to dager, og delegatene skal behandle beretning, regnskap, kontrollkomitéens rapport, kontingent, konfliktfondets størrelse, målprogram, budsjett, vedtektsendringer, valg av leder, nestleder og øvrig forbundsstyre, valg av medlemmer til kontrollkomité og valgkomité foruten innkomne saker.