Bibliotekarforbundet støtter de streikende Unio-medlemmene i kirken

– Vi støtter de streikende forbundene. Det er uakseptabelt av arbeidsgiver å svekke lønnsbetingelsene til de kirkeansatte, og uforståelig at dette skjer i en situasjon der kirken sliter med rekrutteringen, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli, som oppfordrer BF-medlemmer til å ta kontakt med streikende kolleger i våre søsterforbund og uttrykke støtte.

Lørdag 12. desember kl. 09.00 tok de 6 Unio-forbundene i tariffområde KA ut 16 kirkeansatte i streik.

I dag mangler kirken en av 10 prester. Om fire år vil den mangle en av seks hvis trenden fortsetter. Derfor er streiken av stor betydning for kirkens framtid og for å skaffe framtidige kolleger.

– Hovedkravet vårt er ikke høyere lønnsnivå, men å opprettholde dagens nivå for framtidens prester. Det viktigste for oss er å bidra til å løse rekrutteringskrisen, og dermed sikre kirkens framtid. Våre krav ligger innenfor frontfagets ramme på 1,7 prosent, forteller Kristian Mollestad, Unio KAs forhandlingsleder til Unio.no.

Unio KA består av forbundene i tariffområde KA: Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet.