Bibliotekarforbundet saksøker Oslo kommune

Fv. (bakre rekke) Advokat Christopher Hansteen, forbundsleder Veronicha Angell Bergli, advokatfullmektig Maria Mirijanyan. Fremre rekke: Hege Bergravf Johnsen, Goro Aarseth. Foto: Christine Tolpinrud

Etter mangeårig uenighet med Oslo kommune om arbeidstidsordningen på Deichman, har Bibliotekarforbundet valgt å ta saken til Arbeidsretten. – Jeg håper kjennelsen vil føre til at vi kan sette strek for det som har vært, og gi grunnlag for en ny start, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli.

3. og 4. november møter Bibliotekarforbundet Oslo kommune i arbeidsretten. Bakgrunnen er en mangeårig uenighet rundt arbeidstid på Deichman. Uenigheten dreier seg om hvorvidt arbeidsgiver ensidig kan bestemme at ansatte skal jobbe utenfor ordinær arbeidstid, som i henhold til tariffavtalen i Oslo kommune er kl. 7–17.

– Etter flere år med uro og konflikt rundt spørsmålet ser vi at vi ikke kommer videre uten å få en avklaring fra en tredjepart. Uavhengig av utfall, håper jeg kjennelsen vil føre til at vi kan sette strek for det som har vært, og at det vil gi grunnlag for en ny start, sier Veronicha Angell Bergli, forbundsleder i Bibliotekarforbundet.

Aktualisert med nytt hovedbibliotek

Bibliotekarforbundet og våre tillitsvalgte på Deichman har jobbet med denne saken siden 2012. Les en sammenfatning av saken her

Flere forsøk på forhandlinger mellom partene har ikke ført frem, og spørsmålet ble aktualisert da politikerne i Oslo kommune ba om utvidede åpningstider i det nye hovedbiblioteket. Det førte til store endringer i de ansattes arbeidstid, med flere vakter på kveld, helg og helligdager. Endringen ble fastsatt ensidig av arbeidsgiver, og Bibliotekarforbundet mener dette er et brudd på overenskomstens fellesbestemmelser § 8.1.1, femte ledd, som sier:

Dersom det av hensyn til publikum fastsettes åpningstid og/eller ekspedisjonstid utover kl 07.00 og 17.00, skal administrasjonen etter drøftinger med vedkommende organisasjoners tillitsvalgte fastsette arbeidstidsordningen innenfor rammen av overenskomsten og arbeidsmiljøloven kapittel 10. I tillegg inngås eventuelle avtaler i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Les også: Strid om arbeidstid i Oslo: – Vanskelig for oss å akseptere meklingsresultatet

Ettersom saken dreier seg om fellesbestemmelsene i tariffavtalen med Oslo kommune, gjelder den ikke utelukkende bibliotekarer, men alle arbeidstakere i kommunen som har sin ordinære arbeidstid mellom kl. 7 og 17, og hvor det samtidig er et tjenestetilbud etter kl. 17.

Første gang i Arbeidsretten

Dette er første gang i BFs nesten 30 år lange historie at forbundet tar en sak til Arbeidsretten. Det skjer både fordi BF ser at man ikke klarer ikke å komme til enighet på egenhånd, men også fordi forbundet mener denne saken er prinsipielt viktig sett i lys av et stadig større press på bibliotekarers arbeidstid som følge av utvidede åpningstider og et høyere aktivitetsnivå.

– Bibliotekarforbundet er ikke motstander av at bibliotekarer skal måtte jobbe kveld og helg, men vi er opptatt av gode arbeidstidsordninger med medbestemmelsesprosesser. Skillet mellom fritid og arbeidstid er viktig for våre medlemmer, og de ønsker naturlig nok å bli tatt med på råd når mengden ubekvem arbeidstid øker, sier Angell Bergli.

– All ære til de lokale tillitsvalgte som har stått i dette over lang tid. Dette er en stor sak for et lite forbund å bære alene, men det er såpass prinsipielt viktig at vi har valgt å ta saken.

– Har slitt på de ansatte

Hovedtillitsvalgt for Bibliotekarforbundets over 60 medlemmer på Deichman, Goro Aarseth, ser frem til en rettslig avklaring etter så mange års uenighet.

– Situasjonen rundt arbeidstid har vært utilfredsstillende, og har slitt på de ansatte i mange år. Bibliotekarforbundets medlemmer på Deichman ser fram til en rettslig avklaring på spørsmålet om ubekvem arbeidstid skal avtales med de ansatte eller ei. Vi er veldig glade for at saken nå kommer opp i arbeidsretten.

Hege Bergravf Johnsen er seniorrådgiver i Bibliotekarforbundet og har jobbet med denne saken helt siden starten. Også hun håper rettsaken vil bidra til at partene kommer seg videre.

– Jeg ser frem til en avklaring på spørsmålet som har vært i fokus i ti år både som tillitsvalgt på Deichman og som ansatt i Bibliotekarforbundet, sier hun.

Saken føres av advokat Christopher Hansteen fra advokatfirmaet Hjort. Forhandlingene kan forøvrig følges digitalt.