Bibliotekarforbundet i koronakrisen

Koronakrisen medfører store utfordringer for de fleste av oss. Bibliotekarforbundet oppfordrer alle medlemmer til å holde seg oppdatert på helsemyndighetenes råd og anbefalinger – og følge dem! Siden bibliotekene nå er stengt, har de aller fleste av våre yrkesaktive medlemmer en arbeidssituasjon som er uvant og kanskje utfordrende. BF oppfordrer derfor både medlemmer, tillitsvalgte og arbeidsgivere til dialog og fleksibilitet.

Dette er en tid for raushet og omsorg, og for vilje til å strekke seg lenger enn man kanskje ellers ville gjort. Dette gjelder BF-medlemmer som kanskje må jobbe med oppgaver eller arbeidsformer de ikke er vant med, men det gjelder også arbeidsgivere som må ta hensyn til arbeidstakeres usikkerhet og berettiget engstelse for å bli utsatt for smittefare.

Også for BF som organisasjon er situasjonen utfordrende. Forbundet følger de råd som helsemyndighetene gir, og flere viktige kurs og møter har dermed blitt avlyst. Foreløpig gjelder dette fram til påske. Vi vurderer om avlyste kurs og andre arrangement skal gjennomføres seinere, eller om det skal gis alternative tilbud (webinar, e-kurs, videokonferanser eller liknende). Informasjon om dette kommer når situasjonen er mer avklart.

BF-sekretariatets ansatte har hjemmekontor, og kan nås på telefon og e-post som normalt. Henting og sending av fysisk post skjer sporadisk.

Hold sammen – hold avstand – og husk god håndhygiene!