hvit tekst på svart bakgrunn, teksten sier ordene varig våpenhvile nå. illustrasjon.

Bibliotekarene krever varig våpenhvile i Gaza

Landsmøtet i Bibliotekarforbundet fordømmer på det sterkeste drap og terror mot sivile i Israel og Palestina, og krever at folkeretten respekteres. Den uforholdsmessige og folkerettsstridige bombingen av Gaza må stoppe, og det må bli slutt på ødeleggelsen av et helt sivilsamfunn og den enorme lidelsen som påføres sivilbefolkningen.

Slik starter uttalelsen som Bibliotekarforbundet fredag vedtok under sitt landsmøte på Gardermoen. Samtidig som uttalelsen ble vedtatt av landsmøtet startet en firedagers våpenhvile på Gazastripen. Søndag kveld ble våpenhvilen utvidet med to dager. Selv om dette er et ønsket avbrekk fra bombing og ødeleggelser, er det ikke en varig løsning. Bibliotekarforbundet krever at norske styresmakter og verdenssamfunnet legger press på partene for at våpenhvilen blir starten på et arbeid med å oppnå en varig løsning som er akseptabel for sivilbefolkningen.

Uttalelsen fra landsmøtet leser du i sin helhet her:

Varig våpenhvile nå!

Landsmøtet i Bibliotekarforbundet fordømmer på det sterkeste drap og terror mot sivile i Israel og Palestina, og krever at folkeretten respekteres. Den uforholdsmessige og folkerettsstridige bombingen av Gaza må stoppe, og det må bli slutt på ødeleggelsen av et helt sivilsamfunn og den enorme lidelsen som påføres sivilbefolkningen. Et angrep på en sivilbefolkning, i en slik skala som vi nå ser, kan aldri forsvares. Prinsippene i FN-pakten og internasjonal rett må følges.

Bibliotekarforbundet har over flere år støttet NORWACs solidaritetsprosjekt på Gaza gjennom økonomisk bistand og faglig oppfølging av Helsebiblioteket ved al Shifa-sykehuset. Angrep på sykehus, helsepersonell og deres pasienter er brudd på humanitærretten. Våre tanker er hos våre kollegaer ved Helsebiblioteket, deres familier og resten av Gazas sivilbefolkning som lever i frykt og uvisshet.

Når denne uttalelsen vedtas aner vi et lite håp med bakgrunn i inngått avtale mellom partene om våpenhvile, frigivelse av gisler og økt tilgang på nødhjelp. Bibliotekarforbundet krever at norske styresmakter og verdenssamfunnet legger press på partene for at våpenhvilen blir starten på et arbeid med å oppnå en varig løsning som er akseptabel for sivilbefolkningen.

Selv om lidelsene på Gaza er helt enorme, betyr ikke det at vi har glemt sivilbefolkningen i Ukraina og andre steder hvor krig, terror og katastrofer utspiller seg. Alle liv er ukrenkelige og alle har krav på å leve frie liv uten krig, vold og undertrykking. Våre tanker går derfor til våre kolleger, og all sivilbefolkning som lever og jobber under forferdelige forhold.

Du kan lese mer om Bibliotekarforbundets samarbeidsavtale med Norwac og helsebiblioteket på al Shifa-sykehuset her