Redaksjon

erlingTidsskriftet Bibliotekaren utgis av Bibliotekarforbundet.
ISSN 0804-4147
ISSN 1503-836X (online)

Redaktør:
Erling Bergan

Postadresse:  Runnen 4, 6812 Førde
Telefon:          91 31 80 01
Epost:             erling.bergan@bibforb.no