Bibliotekaren 2019

I 2019 var Bibliotekaren innom tema som:

  • Ytringsfrihet
  • Rollen som tillitsvalgt
  • Kommunesammenslåing
  • Profesjon og profesjonsutøvelse