Annonser

Annonsepriser 2019:

Annonser:
1/4 side    kr  2500
1/2 side    kr  3700
1/1 side    kr  5600
Mva. kommer i tillegg.

Det kan gis rabatt ved bestilling av flere annonser under ett. Alle henvendelser om annonser rettes til redaksjonen.


Annonsemål:

Vi trykker i A4-format. Annonsesidene er to-spaltet.

Bredde:183 mm (hel sidebredde)
88 mm (halv sidebredde).

Høyde:  260 mm (hel sidehøyde)
127 mm (halv sidehøyde)
60 mm (kvart sidehøyde)

En 1/4 side annonse er altså:                      88 mm * 127 mm  (bredde * høyde)
En 1/2 side stående annonse er altså:      88 mm * 260 mm  (bredde * høyde)
En 1/2 side liggende annonse er altså:   183 mm * 127 mm  (bredde * høyde)
En 1/1 side annonse er altså:                    183 mm * 260 mm  (bredde * høyde)


Materiell:

Bladet trykkes i farger.
Materiell sendes som ferdig pdf-fil til redaksjonen innen deadline.


Opplag:

Bladet trykkes i ca 2000 eksemplarer, hvorav ca 1950 eksemplarer sendes ut adressert til medlemmer i Bibliotekarforbundet og til andre abonnenter. (Informasjon pr januar 2019.)


Utgivelsesplan:

Tidsskriftet Bibliotekaren utkommer 4 ganger i året. Du finner utgivelsesplanen for 2019 her.


Pdf-arkiv:

Vi har et åpent arkiv over tidsskriftet Bibliotekarens tidligere utgivelser, helt fra starten i 1993 og fram til i dag. Sjekk de siste utgivelsene for å se hvordan din annonse kan passe inn. Arkivet finner du her.