Abonnement

Priser og innbetalingsmåte for 2019:

Abonnement på Bibliotekaren er inkludert i medlemskontingenten for Bibliotekarforbundets medlemmer. Andre interesserte kan tegne frittstående abonnement.

Abonnement på «Bibliotekaren» i 2019 koster kr. 290,- pr. år.
Beløpet betales inn til BFs bankgirokonto 6039.05.64093.
Merk innbetalingen  «Abonnement».

Alle henvendelser om abonnement rettes  til abonnement@bibforb.no.