Bibliotekaren

Bibliotekaren er Bibliotekarforbundets eget tidsskrift. Bladet presenterer saker fra arbeidslivet til norske bibliotekarer, retter søkelyset på den bibliotekpolitiske debatten og setter bibliotekfaglige saker på dagsordenen.

Redaksjon

Tidsskriftet Bibliotekaren utgis av Bibliotekarforbundet.
ISSN 0804-4147
ISSN 1503-836X (online)

Nyheter

Svein Arne Brygfjeld. Portrettfoto.Margrethe Gaassand
Bilde av forbundsstyret i Bibliotekarforbundet fra 1993. Seks personer. Sort-hvitt foto.