Bibliotekaren

Bibliotekaren er Bibliotekarforbundets eget tidsskrift. Bladet presenterer saker fra arbeidslivet til norske bibliotekarer, retter søkelyset på den bibliotekpolitiske debatten og setter bibliotekfaglige saker på dagsordenen.

Redaksjon

Tidsskriftet Bibliotekaren utgis av Bibliotekarforbundet.
ISSN 0804-4147
ISSN 1503-836X (online)

Nyheter

Kvinne døråpningen på et offentlig bibliotek, portrett av Ingrid Schibsted Jacobsen som omtales i artikkelen. Foto.Ilja C. Händel/ Bibliotekarforbundet
innsiden av barneavdelingen på et ødelagt ukrainsk bibliotek. foto.Den ukrainske bibliotekforeningen
Portrett av Vanja Øyrås. Foto.